Các dự án bị vướng pháp lý sẽ được Tp HCM gỡ trong năm 2021?

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hòa Bình tại cuộc họp liên quan đến việc thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố.

Trước đó vào ngày 5/5, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và các sở, ngành đã chủ trì buổi làm việc với các Sở ngành về thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố.

 

TP.HCM chốt thời điểm gỡ vướng cho các dự án nhà ở
 

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao rà soát ban hành văn bản hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố trước ngày 15/5/2021. Ảnh minh họa - H.sang

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hòa Bình giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính cũng như các đơn vị có liên quan rà soát Luật đầu tư ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sau khi rà soát khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố trước ngày 15/5/2021 cho các sở - ngành - nhà đầu tư áp dụng, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

Trước đó, Phó chủ tịch Lê Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ngành xem xét thống nhất các nội dung trình UBND TP.HCM để hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố còn 4 bước.

Trước đây, UBND TPHCM quy định quy trình làm thủ tục dự án ở nhà ở thương mại gồm 5 bước.

Cụ thể, bước 1 thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; bước 2 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; bước 3 giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bước 4 xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất; bước 5 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng.

Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng tại bước 4, doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất trước khi được công nhận là chủ đầu tư, chưa được triển khai thi công, theo đó không phù hợp với các quy định của Luật Đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng và các văn bản dưới luật.

Vì vậy, hiệp hội đề xuất rút ngắn thủ tục xuống còn 4 bước thay vì 5 bước. Trong đó, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất được đưa vào bước cuối cùng.

HoREA cũng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ngành quy định rõ thời gian thực hiện từng thủ tục hành chính, sau đó công bố để các chủ đầu tư cùng thực hiện.