Danh sách tuyển dụng

STT Vị Trí Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
1

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Lĩnh Phong - CONIC cần tuyển Kế Toán Tổng Hợp. Số lượng tuyển: 01. Làm việc tại Khu dân cư Conic, Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM. Lương Cạnh Tranh. 18/08/2023
2

Kế Toán Công Nợ

Công Ty Lĩnh Phong - CONIC cần tuyển Kế Toán Công Nợ. Số lượng tuyển: 01. Làm việc tại Khu dân cư Conic, Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM. Lương Cạnh Tranh. 18/08/2023
3

Chuyên Viên Tài Chính

Tuyến Gấp Chuyên viên tài chính. Làm việc tại Công Ty Lĩnh Phong - CONIC. Khu dân cư Conic, Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM. Lương cạnh tranh. 22/02/2022
4

Trưởng Phòng Đầu Tư

Tuyển 01 Trưởng Phòng Đầu tư. Làm việc tại Cty Lĩnh Phong - Conic, HCMC. Lương cạnh tranh

22/02/2022
5

Kế Toán Tổng Hợp

Tuyến Gấp 01 Kế Toán Tổng Hợp. Làm việc tại Công Ty Lĩnh Phong - CONIC. Khu dân cư Conic, Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM. Lương cạnh tranh 22/02/2022
6

Chuyên Viên Pháp Chế

CONIC tuyển dụng vị trí Chuyên viên Pháp chế. Làm việc tại VP Công Ty Conic, Khu dân cư Conic, Ấp 5, Bình Chánh, TP HCM 22/02/2022
7

Kế toán công nợ

Tuyến Gấp 01 Kế Toán Công Nợ. Làm việc tại Công Ty Lĩnh Phong - CONIC. Khu dân cư Conic, Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM. 24/12/2021
8

Chuyên viên Marketing

Tuyển 01 Chuyên viên MKT. Làm việc tại Cty Lĩnh Phong - Conic, HCMC.

12/06/2018
9

Chuyên viên phân tích dự án

Tuyển 01 chuyên viên phân tích phát triển dự án. Làm việc tại Cty Lĩnh Phong - Conic, HCMC.

08/05/2018