Danh sách tuyển dụng

STT Vị Trí Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
1

Chuyên viên Marketing

Tuyển 01 Chuyên viên MKT. Làm việc tại Cty Lĩnh Phong - Conic, HCMC.

12/06/2018
2

Chuyên viên phân tích dự án

Tuyển 01 chuyên viên phân tích phát triển dự án. Làm việc tại Cty Lĩnh Phong - Conic, HCMC.

08/05/2018