Danh sách tuyển dụng

STT Vị Trí Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
1

Chuyên viên Pháp lý dự án

Công Ty Lĩnh Phong - CONIC cần tuyển Chuyên viên pháp lý. Làm việc tại Khu dân cư Conic, Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM. Lương Cạnh Tranh. 27/02/2024
2

Trưởng phòng Kinh doanh

Công Ty Lĩnh Phong - CONIC cần tuyển Trưởng phòng Kinh doanh. Làm việc tại Khu dân cư Conic, Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM. Lương Cạnh Tranh. 27/02/2024
3

Kế Toán Trưởng

Công Ty Lĩnh Phong - CONIC cần tuyển Kế Toán Trưởng. Số lượng tuyển: 01. Làm việc tại Khu dân cư Conic, Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM. Lương Cạnh Tranh. 27/02/2024
4

Trưởng phòng Marketing

Công Ty Lĩnh Phong - CONIC cần tuyển Trưởng phòng Marketing. Làm việc tại Khu dân cư Conic, Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM. Lương Cạnh Tranh. 27/02/2024
5

Kế toán tổng hợp

Công Ty Lĩnh Phong - CONIC cần tuyển Kế Toán Tổng Hợp. Làm việc tại Khu dân cư Conic, Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM. Lương Cạnh Tranh. 27/02/2024