Kế Toán Công Nợ

1. Hạch toán các khoản thu

- Kiểm tra, hạch toán các khoản thu tiền mặt, chuyển khoản phát sinh: tiền khách hàng mua dự án, phí quản lý khu dân cư, phí dịch vụ dân cư, phí làm sổ hồng, tiền nước, tiền điện các bên dịch vụ,…

- Kiểm tra đối chiếu số liệu phát sinh trong ngày với thủ quỹ.

2. Phát hành hóa đơn GTGT

- Lâp hóa đơn GTGT đầu ra các dự án đủ điều kiện ghi nhận doanh thu trong tháng chuyển qua Kế toán Thuế xuất hóa đơn

- Lập hóa đơn GTGT: tiền khách hàng mua dự án, phí dịch vụ dân cư, phí quản lý khu dân cư, tiền thuê dịch vụ của các đơn vị, tổ chức đã ký kết hợp đồng.

- Hỗ trợ cung cấp lại hóa đơn cho các khách hàng, đơn vị sử dụng dịch vụ nếu có yêu cầu

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến hóa đơn GTGT

3. Theo dõi công nợ

- Kiểm tra. lưu hợp đồng mua bán các dự án, các hồ sơ liên quan khác như hợp đồng đặt cọc, cam kết, thỏa thuận mua bán,…

- Lưu hồ sơ khách hàng chuyển nhượng, cập nhật thông tin khách hàng mới, hạch toán bút toán chuyển nhượng.

- Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng dịch vụ đầu ra, đầu vào phát sinh hàng tháng, hàng năm.

- Phát hành xác nhận thu tiền các khoản thu bằng hình thức chuyển khoản

- Giải quyết, hỗ trợ khách hàng những thắc mắc liên quan đến công nợ

- Kiểm tra, lưu trữ những chứng từ hạch toán thu tiền, những hồ sơ, chứng từ khác liên quan đến công nợ khách hàng, các đơn vị sử dụng dịch vụ.

- Theo dõi, đôn đốc, thu hồi công nợ thu của khách hàng các dự án, các phòng, ban liên quan

- Lập bảng dự thu phí dịch vụ cho tháng kế tiếp

- Kiểm tra, tiến hành đối chiếu công nợ khách hàng, các đơn vị sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu

- Báo cáo công nợ hàng tuần, hàng tháng cho Kế Toán Trưởng

4. Đối chiếu công nợ các phòng, ban

- Cung cấp số liệu phát sinh hàng ngày các khoản thu từ các dự án cho Ban Kinh doanh để phối hợp thu hồi công nợ khách hàng

- Cung cấp số liệu phát sinh hàng ngày các khoản phí dịch vụ, phí quản lý khu dân cư, dịch vụ cho thuê,… bằng hình thức chuyển khoản.

- Định kỳ hàng tháng, đôn đốc, kiểm tra, đối chiếu số liệu các khoản thu phí dịch vụ dân cư, phí quản lý khu dân cư với Ban quản lý đô thị, Ban QLTN các dự án.

5. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng
Ứng tuyển