Hợp tác xây dựng trường đại học trực tuyến tại Việt Nam

Ngày 25/11/2008, tại TPHCM, công ty Conic và công ty Yoon Joong Education (Hàn Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận khung về việc hợp tác xây dựng một trường đại học trực tuyến tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, hai bên sẽ cùng tiến hành lập nghiên cứu tính khả thi cho dự án bao gồm các quy định pháp luật, nhu cầu, thị trường và các thiết bị, phần mềm, v.v… phục vụ cho loại hình đào tạo từ xa này. Mục tiêu trước mắt của dự án là mở các khóa giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc cho các học viên là người có nhu cầu học tập và sinh sống tại Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.

Được biết, hiện nay nhu cầu trang bị cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc phục vụ học tập, công tác đang gia tăng không chỉ ở 2 quốc gia này mà còn trong cộng đồng cư dân ở các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và cả Hoa Kỳ.

Theo chương trình hành động của biên bản ghi nhớ, dự kiến đến tháng 5 năm 2009 trường đại học này sẽ chiêu sinh khóa đầu tiên.